Töötlemisjuhised

Ülevaatus

Kontrollige fassaaditellised kättetoimetamisel üle, et tagada vastavus tellitud tootele. Iga fassaaditelliste kaubaalusega on kaasas toimivusdeklaratsioon, milles on kirjas kogu informatsioon kättetoimetatud telliste kohta. Kui saadetis ei ole tellimusega vastavuses, tuleb sellest teatada enne nende töötlema asumist. Kui need on töödeldud, on toode vastuvõetud ja heakskiidetud.

Hoiustamine

Aseta kaubaalused kuivale pinnale, nt puidust palkidele. Kaitse fassaaditelliseid vihma, suureneva niiskuse ja pritsiva mustuse eest.
 

Käitlemine

Fassaadikividel on põhimõtteliselt kaks töödeldavat otsa (lühike tahk) ja kaks töödeldavat külge (täispikkuses tahk). Fassaadikivi loetakse müüritise jaoks sobivaks, kui vähemalt üks ots ja üks külg on defektivabad. Müüriladuja otsustab, milline tellisekülg jääb nähtavaks.

Tuginedes deklareeritud survetugevusele, ning selleks, et saavutada atraktiivsem müüritis, tuleks tellised laduda alati lohk ülespoole. Kui lohku pole, siis tuleks tellis laduda sile tahk ülespoole.

Kasuta samaaegselt mitmelt aluselt (vähemalt kolmelt) pärit telliseid. Tellised tuleks seejuures aluselt võtta diagonaalis. Ava järgnevad kaubaalused niipea, kui esimeses hakkavad tellised vähenema ning sega neid omavahel. See kindlustab fassaaditelliste jätkuva segunemise.

Käitlemise ajal jälgi telliste niiskustaset. Liiga kuivi ja liiga niiskeid telliseid on raske käidelda ning need ei haaku hästi mördiga.

Lao tellised nii, et müürisegu ei pritsiks tellistele. Müürisegu saab eemaldada vaid spetsiaalse tootega. Eemalda tsemendi ülejäägid enne vuukima asumist.

Me soovitame tungivalt üleliigset toodet suvalise happega mitte eemaldada. Nõu saamiseks võta alati tootjaga ühendust.

 

Ilmastikutingimused

Katke värske müüritis tööpäeva lõpus kilega (± 20 cm). See ei lase vihmal müüritist kahjustada. Vihmakahjustus suurendab tohutult leostumise, tsemendi jääkide ja laiali valgumise riski. Samuti tagage peale müüriladumist vihmavee äravool. Ärge laske vihmaveel mööda fassaadi alla joosta.

Vältige müüritise saastumist. Kaitske müüritise alaosa veepritsmete eest.

 

Paagutatud tellised

Lisaainete sulatusprotsess kuumutamisel põhjustab fassaadtellise sirgel tahul ebaühtlase glasuuri –  seda nimetatakse paagutamiseks. Paagutamise tulemusel võivad tellised üksteise külge kinni jääda ning on sedasi ka pakitud. Tellised tulevad üksteise küljest lahti, kui neid õrnalt koputada. Telliseid, mille küljest on väiksem või suurem kild lahti tulnud, võib käidelda pööratult. Need tegurid on paagutamisele tüüpilised ning annavad paagutatud tellistest tehtud müüritisele iseloomu.
 

KOLORO käitlemisnõuded

KOLORO seeria fassaadtellised on tsementkattega, seetõttu on tellistel spetsiifilised omadused ning järgnevad suunised võivad tulla kasuks telliste õigeks ja edukaks kasutamiseks.

Tsemendil põhinevast segust pealmine kiht on käsivormtellistele peale kantud. Alussavi võib vahel olla nähtav (äärtes) ja see on tootele spetsiifiline. See annab käitlejale võimaluse seda hiljem kas kasutada või mitte.
Tellistel on esimene ja tagumine tahk: kõik tahud on kaetud nii hästi, kui võimalik, tagumise pika tahu kattekihil võivad konveierilindi jäljed olla nähtavad. See, kas telliseid laotakse suvaliselt või esimene või tagumine tahk eespool, on valiku küsimus. Enne müüritöödega alustamist tuleb töötlemisviis arhitekti või ehitajaga kokku leppida.

Kivid, mille üks tahk on „liiga vähe“ kaetud, tuleks laduda kaetud tahk ettepoole, et tagasiulatuvaid kaebusi vältida.
Märgades tingimustes  (nt müüriladumise ajal või peale vihma) võib kattevärv erineda või tuhmuda. Originaalvärv tuleb nähtavale ning on tootele vastav peale fassaadtellise kõvastumist ja kuivamist. Samuti, värskelt avatud pakid võivad sisaldada „niiskeid  telliseid“, mis pole veel originaalvärvi.

Kohale toodud fassaadtellised võivad näidistest siiski veidi erineda. Fassaadtellised on looduslik toode; seega tuleneb ka tsementkatte värvierinevus kasutatud alussavist (iga toode on unikaalne) ning tootmisprotsessi  ajal olnud ilmastikutingimustest.

Võib osutuda vajalikuks hankida fassaadtelliste teabelehele vastav mört.

Tsementkattega fassaadtelliste eesmärk: peale käitlemist ning tellimusele kohandatud seguga vuukimist on fassaad kaetud. Tsemendijälgede eemaldaja või kõrgsurvepesuriga järelpuhastamine pole soovitatav.

 

Töötlemine

Tavapärane vuugiga müüritis

Traditsiooniliste müüritiste puhul on 10–12-millimeetrised vuugid tavalised, kuid see ei tähenda, et pole muid võimalusi. Vuugitäidise värvi pole lihtne valida. Vuugid võivad moodustada fassaadist kuni 25%, seega sõltub nendest suuresti fassaadi ilme. Kui heledad toonid rõhutavad tellise värvi, siis tumedad toonid annavad fassaadile tumedama ilme. Toon toonis vuugitäidis muudab värvid intensiivsemaks. Kui soovite teada, milline efekt on vuugitäidise värvil teie seinale, siis vaadake meie  mix & joint moodulit. Müüritise välisilme sõltub mitmest tegurist, nii kivi tüübist, värvist kui ka kivide vahelise vuugi viimistlusest.
 

Liimitud ilmega müüritis

Telliste liimimine muutub aina populaarsemaks. Liimitud fassaadkivid toovad kogu tähelepanu fassaadile, kuna vuuk pole nähtav.

Liimitud müür jätab mulje üksteise peale laotud kividest. Kui te soovite kaasaegset, askeetlikku, puhaste joontega arhitektuuri, siis kaaluge seda töötlemisviisi.

Telliste värv on palju intensiivsem kui nähtavate vuukidega. Liimitud müürid on tugevamad kui traditsioonilised müürid. Liimitud tellistel on kolm eelist: neil ei esine eflorestsentsi, mahumuutust ning need on vastupidavamad. Õige seguga saab liimida kõiki telliseid. Enamik projektide puhul sobitatakse segu värv telliste omaga.
 

Peenmördiga vuugita ilmega müüritis

Sobivaks alternatiiviks liimitud tellistele on peenmördi kasutamine. See annab sama tulemuse, mis liimitud tellised.

Kesksel kohal on tellised ning telliste värv saab väärilist tähelepanu. Tänu suurte müüride ilmekusele on tulemus kaasaegne ja sile. Müüritis tsementeeritakse tavalisel viisil, kuid vuuk on vaid 5 – 6 mm, vastupidiselt traditsioonilisele  ± 10-millimeetilisele vuugile.

Ka peenmörti  saab  telliste värviga kohandada.

 

uudised

DUBIO
on tellis, millel on varivuugid, mis loovad illusiooni kolmest õhukesest üksteise otsa ...
Nelissen uus müügistend Ehituse ABC Pärnu kaupluses.
Võimalus tutvuda uue põhisortimendi toote Borlo savitellise, tellisplaadi ja ...
Noblessneri esimese valmiva korterelamu
fassaadis on kasutatud osaliselt Röben tehase Faro musta siledat DF mõõdus ...

Kõik uudised

tehtud projektid

Koostööpartnerid

Kõik partnerid

Leia meid Facebookist

Vaata Videosid